​Kontakta oss här ›

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Vattenavrinning Sjöbo

​På Jöma Bleck & Plåt AB i Sjöbo vet vi hur viktigt det är med vattenavrinning. Det är viktigt att vatten inte blir stående på taket utan kan rinna av på ett säkert sätt, utan att orsaka skada. Framförallt i Norden och såklart här i Sjöbo där det inte bara kommer vatten utan även snö.

När taket designas med rännor och stuprör tar vi på Jöma Bleck & Plåt AB i Sjöbo hjälp av en svensk standard SS824031, för att beräkna den förväntade regnintensiteten i det område där vi bygger. Det är viktigt för att få en så bra vattenavrinning som möjligt.

Hängränna eller fotränna

En viss överdimensionering av vattenavrinning är dock alltid att rekommendera. Eftersom man vet att smala stuprör lättare fryser sönder. Samt att det är mycket lättare att rensa hängrännor som är litet större. I valet mellan hängrännor eller en fotränna är det takets lutning som avgör vad som är lämpligast.

Om ni vill ha en fotränna på ett tak med lutning under 30 grader måste anslutningen göras med en speciell fog som förhindrar att vatten tränger in i anslutningen till taket. Fotränna kan inte användas vid taklutning mindre än 14 grader. Storleken på rännor och stuprör beräknas utifrån takarealen och den förväntade regnintensiteten. Men även själva husets form kan påverka mängden regn som hamnar i en ränna eller i ett stuprör.

Kontakta oss på Jöma Bleck & Plåt i Sjöbo AB så berättar vi mer och skapar en bra vattenavrinning för just ditt unika hus på bästa sätt.
​Vi är din plåtslagare i Sjöbo.

Kontakta oss för mer information​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

​Kontaktinformation ›

​Jöma Bleck & Plåt AB

Blentarpsvägen 14
27562 Blentarp

​​Telefon: 0768 - 04 90 09

E-mail: jorgen@jomableckoplat.se