​Kontakta oss här ›

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Bandtäckningar och skivtäckningar i Sjöbo​

Vi på Jöma Bleck & Plåt AB i Sjöbo har stor erfarenhet av skivtäckningar och bandtäckningar. Förr i tiden när man började använda plåt som byggnadsmaterial i Sverige och Sjöbo hamrades plåten ut för hand vilket begränsade storleken på skivorna. Under 1700-talet började man använda valsverk och den teknik som används än idag i Sjöbo och utvecklades under 1800-talet. Numera tillverkas plåt i långa band och de levereras i det skicket. Men går naturligtvis utmärkt att klippa ner till skivor. Vid taktäckning står valet mellan skivtäckningar eller bandtäckningar.

Estetiska skäl för skivtäckningar

Vad är skillnad mellan skivtäckningar och bandtäckningar? Skivtäckningar är den äldsta metoden och används mer sällan idag. Men hos oss på Jöma Bleck & Plåt i Sjöbo AB kan du naturligtvis få ditt tak med skivtäckningar. Det är något som man väljer om det ska passa in bland en äldre arkitektur eller om man av estetiska skäl vill välja en äldre metod.Skivtäckningar är också lämpligare än bandtäckningar vid mycket branta tak eller på platser där taket är utsatt för hårda vindar. Eftersom skivtäckningar ger ett styvare tak som bättre kan stå emot naturens krafter.

Bandteckning är en vanlig metod

Bandtäckningar är idag den vanligaste metoden till skillnad mot skivtäckningar. Den metoden använder vi vanligtvis på plåtslageriet utanför Sjöbo. Bandtäckningar innebär att taket täcks med långa valsband som klipps till önskad längd. Något som begränsar i valet av taktäckning är takets lutning. Tak helt utan lutning bör undvikas för avrinningens skull. Här i Norden och så klart runt omkring Sjöbo finns det också byggnadstekniska krav på lutning. Det är för att undvika att snö blir liggande på taken och blir för tung och därmed orsaka skador.

Temperaturförändringar

Men bandtäckningar på tak med sömsvetsar klarar sig i princip utan lutningen. Den normala plåtbredden är 670 mm, vilket gör att avståndet mellan falsarna blir 600 mm. Men om det uppfattas som estetiskt störande på en byggnad kan man minska avståndet till 500 mm. Det är viktigt att ta hänsyn till temperaturförändringar när man hanterar plåttak.

Det måste finnas möjlighet för rörelse vid alla skarvar och anslutningar där plåten möter andra material eller formen på taket varierar som vid exempelvis takluckor, skorstenar och liknande.

Stor påfrestning

Alla material påverkas av temperaturen och utvidgas respektive krymper när den förändras och det måste man ta hänsyn till så att inte själva plåten eller dess infästningar skadas. En takplåt i Norden och så klart även runtomkring Sjöbo kan kylas ända ned till temperaturer runt -30 grader på vintern medan sommarens gassande sol kan ge temperaturer uppåt +70 grader. Det ger en väsentlig skillnad i storlek på plåten. Vilket måste kunna regleras i skarvarna på ett sätt som gör att de inte brister. Även temperaturen som råder när man lägger taket påverkar hur skarvar och anslutningar ska konstrueras.

I Blentarp utanför Sjöbo ligger sedan 1989 Jöma Beck & Plåt AB som utför allt inom byggnadsplåtslageri. Prata med oss om dina byggnadsplaner så kan vi hjälpa dig att välja mellan bandtäckningar och skivtäckningar. Vi finns för dig i Sjöbo – från planeringsstadiet till färdigt tak.

​Kontaktinformation ›

​Jöma Bleck & Plåt AB

Blentarpsvägen 14
27562 Blentarp

​​Telefon: 0768 - 04 90 09

E-mail: jorgen@jomableckoplat.se